Konečné výsledky Crossfit BAnaNOV-19

Akce:

Konečné výsledky Crossfit BAnaNOV-19. Chválíme všechny zúčastněné, kteří všichni obdrží hodnotné ceny.

1. Kamlerovi 1463 b. (19+12 vrcholů)

2. Zdražilovi 950 b. (19)

3. Ondra Plevák 872 b. (19)

4. Zapletalovi 821 b.(18)

5. Matyáš Hübl 574 b. (12)

6. Václav Gola 203 b. (4)